Alcopdesign ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ve EN40
standartlarına göre üretim yapmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir.

ISO 45001 Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

EN 40 serisi standartlar, betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri (EN 40-4), çelik aydınlatma direkleri (EN 40-5), alü- minyum aydınlatma direkleri (EN 40-6) ve Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri (EN 40-7)'nin özelliklerini ve genel teslim şartlarını kapsar.